Algemene voorwaarden

Bij het invullen van de gegevens dienen alle gegevens waarheidsgetrouw te worden ingevuld.
Een ticket kan worden aangeschaft via de ticketshop op deze website.
Tickets worden bij de ingang van elk feest gecontroleerd op naam.
Bij aanschaf van het ticket, zijn de algemene voorwaarden van ticketprovider Link2ticket van toepassing zie
https://www.link2tickets.nl/generalterms
De minimumleeftijd is 25 jaar. Restitutie van het ticket is niet mogelijk indien niet aan deze leeftijdgrens wordt voldaan c.q. aantoonbaar is.
Bezoekers dienen de geldende dresscode te respecteren waarbij toegang geweigerd kan worden (eventuele uitzonderingen kunnen in overleg met de organisatie vooraf geaccepteerd worden). Restitutie van het ticket is niet mogelijk.
Bezoekers dienen zich correct te kleden waarbij dragen van sneakers en / of jeans de toegang ten allen tijde geweigerd wordt om het kwaliteitsniveau van onze feesten te blijven waarborgen.
Het betreden van de events van Sublime de Luxe is altijd op eigen risico.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en / of letsel in welke vorm dan ook.
Indien er schade aangebracht wordt door bezoekers aan materialen van Sublime de Luxe, facilitaire partijen en / of locatie dan zal de organisatie het herstel of vergoeding hiervan verhalen op de bezoeker welke hiervoor aansprakelijk gesteld wordt.
Drugsgebruik en overmatig drankgebruik is niet toegestaan.
De organisatie behoudt zich het recht om ieder die zich misdraagt tijdens de feesten te weigeren en / of te verwijderen van het feest.
Roken is enkel toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimtes.
Het gebruik van de garderobe is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoek raken en / of beschadiging van items in de breedste zin van het woord welke overgedragen is aan de garderobe.
Tijdens het event worden foto- en filmopname gemaakt voor promotionele doeleinden van Sublime de Luxe. Indien je als bezoeker hier niet mee instemt zal de desbetreffende opname verwijderd worden en respecteren wij de privacy hiervan.
Wij verwachten van iedere bezoeker van onze feesten een respectvolle houding naar anderen toe en zich gedraagt naar de geldende normen en waarden. Alleen op deze wijze kan de organisatie de feesten van Sublime de Luxe op hoog niveau en met de gewenste kwaliteit blijven continueren. Wij rekenen op ieders inspanningen hiervoor.
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website en gerelateerde social media kanalen van Sublime de Luxe berusten uitsluitend bij de organisator.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker van de feesten van Sublime de Luxe. Door het bekijken van de website of door aanschaf van een ticket, kennis neemt men kennis van deze algemene voorwaarden en stemt men in met deze voorwaarden.
Sublime 2022 | Powered by Raion design
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram