Privacy

Sublime de Luxe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens verwerkt alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen is voor de uitvoering voor het gebruik van de doeleinden van Sublime de Luxe. Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij u kunnen mailen om u te informeren over aankomende evenementen of gerelateerde activiteiten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt noch verkocht en is deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens en volgen wij de regelgeving conform de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om onze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen. We verzamelen deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een ticketovereenkomst. Sublime de Luxe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sublime de Luxe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact opnemen met info@sublime-events.nl
Sublime 2022 | Powered by Raion design
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram